Home

Curriculum Details

Curriculum Name: Muitlimedia Comunication
Issued Date: 9/18/2018
Description: Chương trình được xây dựng nhằm đào tạo người học thành những người thực hành nghề, giám đốc sáng tạo, chuyên gia quản lý thương hiệu, giám đốc các start-up và các nhà nghiên cứu và giảng dạy về truyền thông. Cụ thể, sau khi học xong chương trình, người học sẽ:
• Có kiến thức sâu rộng về sự kết hợp giữa truyền thông và mỹ thuật đa phương tiện, đi kèm với những ứng dụng về công nghệ thông tin trong quá trình sản xuất sản phẩm truyền thông.
• Có kiến thức kĩ càng về kỹ năng sử dụng ngôn từ, hình ảnh, âm thanh cùng kỹ năng tạo lập nội dung trong quá trình sản xuất các sản phẩm truyền thông.
• Có kỹ năng xây dựng chiến lược, hoạch định truyền thông thông qua những góc nhìn về mặt thiết kế, tư duy mỹ học.
• Trình độ ngoại ngữ: Sau khi tốt nghiệp chương trình, người học sẽ có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thành thạo, sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc chuyên môn, sử dụng ngoại ngữ thứ hai ở mức cơ bản.
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện sẽ có nhiều cơ hội làm việc đa dạng như:
• Chuyên viên/giám đốc sáng tạo nội dung
• Chuyên viên/giám đốc truyền thông
• Chuyên viên quảng cáo và quan hệ công chúng
• Phóng viên, biên tập viên truyền hình, phát thanh, báo in, tạp chí
• Chuyên gia nghiên cứu truyền thông đa phương tiện
• Phụ trách các start up/agency về truyền thông, sản xuất sản phẩm truyền thông
• CEO của các start up về lĩnh vực truyền thông đa phương tiện do mình sáng lập.
Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân có thể học tiếp để lấy bằng cao học về Quản trị Kinh doanh và Truyền thông, Sản xuất nội dung Đa phương tiện.

• Có ý thức không ngừng rèn luyện về mặt thể chất.

46 subjects, 144 credits
SubjectCodeSubject NameSemesterNoCreditPreRequisite
 Traditional musical instrumentpreparation time3 
VOV114Vovinam 1preparation time3 
SSL101 (*)Academic Skills for University Success13 
MGT103Introduction to Management - Nhập môn quản lý13NA
MKT101Marketing Principles13 
MED201New Media Technology13 
MMP101Media Psychology13IBI101
VOV124Vovinam 213 VOV114, VOV113
SSG103Communication and In-Group Working Skills23None
ACC101Principles of Accounting23 
DTG111 Visual Design Tools 123 
CCO201Corporate Communication23 
CMC201 (*)Creative Writing (*)23 
VOV134Vovinam 333VOV124, VOV123
PFD202Photography33 
MKT208 (*)Social Media Marketing (*)33 
DTG121Visual Design Tools 233 
ADP201Audio Production33 
MKT304Integrated Marketing Communications33MKT101 (Marketing Principles)
SSP201Pitching creative ideas43 
WMC201Media Writing43 
VDP201Video Production43 
PMG201 (*)Project Management (*)43 
CHN111/JPD111Foreign language 2_143 
WDU202 (*)Principles of UX (*)53 
MPL201Strategic Media Planning53MKT101 , FMM101
MCO201 (**)Transmedia Storytelling (**)53 
BRA301Brand Management (Quản trị thương hiệu)53MKT101
CHN122/Foreign Language (2)53 
OJT201On the job training610 
S_COM*.1 (*)Optional combo subject1 (*)73 
S_COM*.2Optional combo subject 273 
S_COM*.3Optional combo subject 373 
S_COM*.4Optional combo subject 473 
ENW492Writing research papers - Kĩ năng viết bài nghiên cứu73 
S_COM*.5Optional combo subject 583 
MEP201Multimedia Production Project83MED201, VDP201, ADP201
MCO301Research methods in Communication83 
IPR102Intellectual Property Rights83 
MLN111Philosophy of Marxism – Leninism 83 
MLN122Political economics of Marxism – Leninism 82 
MLN131Scientific socialism92 
HCM201Ho Chi Minh Ideology92MLN101
VNR202The History of CPV93 
SYB302Start Your Business - Khởi sự doanh nghiệp93Nil
GRA497Graduation Thesis95