Home

Curriculum Details

Curriculum Name: Information Assurance-An toàn thông tin
Issued Date: 8/31/2017
Description: 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân an ninh thông tin (ATTT) có nhân cách và năng lực đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, nắm vững kiến thức chuyên môn và thực hành, có khả năng tổ chức, thực hiện và phát huy sáng tạo trong các công việc liên quan đến lĩnh vực ATTT.
Chương trình đào tạo ATTT nhằm:
- Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, các kiến thức cốt lõi, chuyên sâu về ATTT;
- Rèn luyện cho sinh viên những đức tính, kỹ năng cần thiết qua môi trường làm việc chuyên nghiệp, biết vận dụng các lý thuyết được học về ngành ATTT vào công việc thực tế;
- Đánh giá được những rủi ro đối với sự an toàn của thông tin thuộc quyền sở hữu của một tổ chức; đưa ra các giải pháp phòng chống và khắc phục; hiểu được các yếu tố về con người, tổ chức, kỹ thuật và chính sách liên quan đến ATTT của tổ chức cũng như pháp luật liên quan của nhà nước.
- Cung cấp cho sinh viên một nền tảng vững chắc về ngoại ngữ, khoa học, văn hóa, xã hội, rèn luyện tính chủ động, sáng tạo trong học tập, công việc và cuộc sống.

Mục tiêu cụ thể:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo này phải thể hiện được những điều sau đây:
a) Có hiểu biết vững chắc về nền tảng nhóm ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin, ngành ATTT; về các kỹ thuật, phương pháp, công nghệ trong ATTT nói chung cũng như trong lĩnh vực ứng dụng chuyên sâu; về xu hướng phát triển các công nghệ liên quan trên thế giới.
b) Có thể làm việc được như một thành viên chính thức trong nhóm về ATTT: tham gia thiết kế, lựa chọn kỹ thuật và công nghệ phù hợp với xu hướng phát triển, giải quyết các vấn đề kỹ thuật; nắm được xu hướng công nghệ và yêu cầu người dùng; có thể làm kế hoạch phát triển hoàn thiện giải pháp; quản lý thực hiện và quản lý thay đổi trong phần công việc của mình; hiểu được các chính sách nhà nước về lĩnh vực ATTT.
c) Sử dụng được tốt tiếng Anh trong công việc.
d) Trung thực, kỷ luật cao trong học tập và công việc, biết làm việc nhóm một cách hiệu quả; biết ứng xử văn hóa trong công việc và xã hội; năng động, sáng tạo và có ý chí học tập không ngừng.

Đại đa số sinh viên ra trường có khả năng làm việc thuộc lính vực ATTT trong các đơn vị chuyên về công nghệ thông tin và mạng cũng như các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin như: các cơ quan chính phủ, các cơ quan thuộc các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, năng lượng điện, dầu khí, thương mại, giao thông vận tải… với các vị trí công việc: Chuyên viên quản trị bảo mật máy chủ và mạng; chuyên viên bảo mật cơ sở dữ liệu; chuyên viên phân tích, tư vấn, thiết kế hệ thống thông tin đảm bảo an toàn; chuyên viên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho mạng và hệ thống; huyên gia rà quét lỗ hổng, điểm yếu và xử lý sự cố an toàn thông tin; chuyên gia lập trình và phát triển ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin. Số còn lại được tuyển chọn để tiếp tục học tập hay nghiên cứu ứng dụng, công nghệ theo các chương trình đào tạo nâng cao.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Gồm 8 học kỳ và 4-8 tháng đào tạo trong môi trường thực tế (on-job training), 1 tháng rèn luyện, giáo dục quốc phòng, (không kể thời gian dự bị ngoại ngữ ban đầu của sinh viên).

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ

135 tín chỉ, không kể:
a) Giáo dục Quốc phòng (165 tiết) và định hướng.
b) Các hoạt động rèn luyện bắt buộc và tự chọn.

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Văn hóa: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Sức khỏe: Theo tiêu chuẩn quy định của liên Bộ Y tế - GD&ĐT hiện hành
Đáp ứng cả ba điều kiện sau:
a) Qua được kỳ thi sơ tuyển do trường ĐH FPT tổ chức.
b) Là thành viên đội tuyển quốc gia hoặc học sinh đoạt giải thi học sinh giỏi toàn quốc; đạt điểm sàn trong kỳ thi đại học hàng năm do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc thuộc diện được tuyển thẳng vào ĐH hoặc đang là sinh viên đại học hệ chính quy;
c) Có trình độ tiếng Anh tương đương TOEFL 500 điểm trở lên.
Các thí sinh chỉ đáp ứng được điều kiện a) và b) nếu có nguyện vọng sẽ được tuyển vào học dự bị tiếng Anh tại trường và sẽ được chuyển sang học chương trình đại học này sau khi đạt được trình độ tiếng Anh quy định của trường.

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Quy trình đào tạo và điều kiện xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy được ban hành Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. THANG ĐIỂM

Thực hiện đánh giá và cho điểm quá trình kiểm tra, thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo thang điểm 10; được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4.

52 subjects, 142 credits
SubjectCodeSubject NameSemesterNoCreditPreRequisite
GDQPMilitary trainingpreparation time0 
VOV114Vovinam 1preparation time2 
VOV124Vovinam 2preparation time2 VOV114, VOV113
VOV134Vovinam 3preparation time2VOV124, VOV123
ENT104Top Notch 1-20 
ENT203Top Notch 2-10Passed ENT10x
ENT303Top Notch 3-10Passed ENT203
PRO001Programming with Alice01Must pass ENT301 (TopNotch 3)
ENT403Summit 100Passed ENT303
ENT503Summit 200Passed ENT403
CEA201Computer Organization and Architecture13 
MAE101Mathematics for Engineering13 
PRF192Programming Fundamentals13 
SSG101Working in Group Skills13 
ENW401Writing 413Passed ENW301 or (ENS312 & ENS322)
DBI202Introduction to Databases23Recommended to have knowledge of Discrete Maths and Introduction to Computing
LAB101C Lab23PRF192
MAD101Discrete mathematics23Nil
PRO192Object-Oriented Programming23PRF192
OSG202Operating Systems23 
CSD201Data Structures and Algorithms33PRO192 (Object-Oriented Programming)
LAB211OOP with Java Lab33 PRO192
PRJ311Desktop Java Applications33PRO192
NWC202Computer Networking33OSG202
IAO101Information Assurance Overview33 
SSC102Business Communication43ENT503 or equivalent English qualification.
OSP201Open Source Platform and Network Administration43NWC202
ITE303Cyber Law and IT Ethics43 
IAA202Risk Management in Information Systems43IAO101
WED201cWeb Design43None
MAS291Statistics and Probability53MAE101 or MAC101
CES202System Support and Trouble Shooting53NWC202
IAM302Malware Analysis and Reverse Engineering53ITE303, PRO192
IAW301Web security53ITE303 or IAP201
PRP201Python Programming53Recommend to have knowledge of basic programming in advance
OJS201On the job training610 
SYB301Start Your Business60 
IAP301Policy Development in Information Assurance 73IAA202
FRS301Digital Forensics 73NWC202
DBS401Database Security73DBI202 - Database Systems OSP201 - Open Source Platform and Network Administration
CRY302Introduction to Applied Cryptography73MAD101
NWC302Network Connetivity73OSP201
MLN101Principles of Marxism - Leninism85 
FE-000001Free Elective 183 
FRS401Network Forensics83FRS301
HOD401Ethical Hacking and Offensive Security83ITE303, OSP201
SPM401Security Project Management83IAP301
HCM201Ho Chi Minh Ideology92MLN101
VNR201Revolutionary line of CPV93HCM201, MLN101
IAR401Incident Response93FRS401
IAT491Graduate Project910Must pass the OJT stage and following subjects: • IAP301 Policy Development in Information Assurance; • NWC302 Advanced Network elective; • SPM401 Managing Security Project (if it is); • one of four specialized courses in specified field (IAM302, FRS401, HOD401, DBS401) .
IAT491Graduate Project910Must pass the OJT stage and following subjects: • IAP301 Policy Development in Information Assurance; • NWC302 Advanced Network elective; • SPM401 Managing Security Project (if it is); • one of four specialized courses in specified field (IAM302, FRS401, HOD401, DBS401) .