Home

Curriculum Details

Curriculum Name: Japanese Language- Ngôn ngữ Nhật
Issued Date: 7/11/2017
Description: Mục tiêu đào tạo

Cử nhân ngành ngôn ngữ Nhật Bản có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có hiểu biết về văn hóa Nhật Bản, có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và khả năng ứng dụng tiếng Nhật Bản thành thạo để làm việc tại các cơ quan ban ngành của chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, có thể làm việc hiệu quả thông qua việc sử dụng tiếng Nhật trong lĩnh vực Thương mại và Công nghệ Thông tin.

Chương trình đào tạo “Ngôn ngữ Nhật Bản” thể hiện các mục tiêu giáo dục sau:

- Sinh viên có hiểu biết về văn hóa, kiến thức ngôn ngữ và có thể sử dụng tiếng Nhật Bản để giao tiếp thành thạo.

- Đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian, có kỹ năng tốt về tiếng Anh tự tin giao tiếp trong phạm vi nghiệp vụ chuyên môn.

- Trang bị cho sinh viên có kiến thức cơ bản của nhóm ngành kinh tế kinh doanh và công nghệ thông tin.

- Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn;


37 subjects, 136 credits
SubjectCodeSubject NameSemesterNoCreditPreRequisite
GDQPMilitary trainingpreparation time0 
ENT104Top Notch 1preparation time0 
VOV114Vovinam 112 
JPD112Elementary Japanese 116 
JPD122Elementary Japanese 216 
ENM111Elementary Business English 113 
VOV124Vovinam 222 VOV114, VOV113
JPD222Japanese Pre-Intermediate 126Passed JPD112&JPD122
JPD223Japanese Pre-Intermediate 226Passed JPD112&JPD122
ENM121Elementary Business English 223ENM111
VOV134Vovinam 332VOV124, VOV123
JPD322Intermediate Japanese 136Passed JPD222&JPD223 or equi.
JPD323Intermediate Japanese 236Japanese Language major: Passed JPD222&JPD223 or equi. Other majors: JPD322 (=4/10) or equi.
ENM212Pre-Intermediate Business English 233ENT503/ENM111/ENM121
JPD324Intermediate Japanese 346Passed JPD322&JPD323 or equi.
JPD325Intermediate Japanese 446Passed JPD322&JPD323 or equi.
JPP301Phonetics43JPD322
SSG101Working in Group Skills53 
SSC103Business Communication53JPD325
JLI301Interpretation 153JPD325
JLT301Translation 153JPD325
SWC101Software development process53JPD325
OJT201On the job training610 
ECO102Business Environment73ENS411 & ENS421 & ENR401 & ENW401 & ENP101 & ENG301
LTG201Introduction to linguistics73 
JPG301Japanese Vocabulary and Grammar73JPD325
JPS301Japanese Study73 
JPL301Japanese Literature 73 
MLN101Principles of Marxism - Leninism85 
MGT102Management Principle83JPD325
JLI401Interpretation 283JPD325
JLR301Research Method83JPD325
JLT401Translation 283JPD325
HCM201Ho Chi Minh Ideology92MLN101
VNR201Revolutionary line of CPV93HCM201, MLN101
JLP301Project management93JPD325
JLT491Graduation Thesis95• JPG301, JLR301 and 2/4 major courses • For K10-11: LTJ301, JLR301 and 2/4 major courses